> > اعضای شورای اداری


 
اعضای شورای اداری
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن دفتر
جستجو در آرشیو انجام شود
  
اعضای شورای اداری
ردیف نام نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفنخانه
1 ابراهیم جدی کار فرماندار 05725222900
2 حجت الاسلام دلیری پور امام جمعه جوین 5222700
3 علیرضا کیامنش مدیریت آموزش و پرورش 5222770
4 سرگرد ناصری موحد فرماندهی سپاه 5220617
5 امیر عادلی فر معاونت فرماندار 5225002
6 حسین کوثریان کار و رفاه اجتماعی 5220627
7 اسماعیل آبادی خبرنگار صدا و سمیا
8 محمد سعید نژاد ایستگاه راه آهن 5222881
9 دکتر قزلقارشی بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) 5220772
10 شورای اسلامی بخش مرکزی 5493300
11 شورای اسلامی بخش عطاملک 5243660
12 شرکت کشت و صنعت جوین 5293245
13 احمد شمس بانک سپه 5222323
14 علی دارینی بانک ملت 5221470
15 زیر آبادی بانک کشاورزی 5221088
16 هادی فیض آبادی صندوق مهر امام رضا (ع) 5220346
17 محمد علی شمس آبادی خبرنگار خراسان 5222460
18 پیر محمد نقابی خبرنگار قدس 5222008
19 محمد تشکری حوزه علیمه برادران 5222788
20 رمضانعلی تشکری حوزه علمیه خواهران 5220887
 
تعداد بازدیدکنندگان : ۱۰۴۸۹۸ نفر تاریخ آخرین ویرایش : چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
موارد یافت شده : ۶۶، نمایش از ۱ تا ۲۰
۱ ۲ ۳ ۴